Aanmelden

Zelfstandig, nauwkeurig en veilig

Externe medewerkers melden zich zelfstandig aan met de gebruiksvriendelijke en intuïtieve kiosken die zich op één of meerdere toegangspunten in het ziekenhuis bevinden. Hierbij wordt de bezoeker geïdentificeerd aan de hand van een eID, persoonlijk pasje of een code die zich op een gepersonaliseerde uitnodiging bevindt. Aanwezigheidsvoorwaarden en veiligheidsinstructies worden via de kiosk aan de externe kenbaar gemaakt, ondertekend en desgewenst doorgemaild.

Relevante gegevens, zoals naam, foto, functie, bedrijf, contactpersoon of dienst, duur aanwezigheid, … worden automatisch op een badge of identificatie-etiket geprint in de kiosk.

Administratiepersoneel
Profiel
Identiteitskaart
Scan

Afmelden

Alles bij de hand

De externe medewerker of bezoeker meldt eveneens zijn vertrek. Dit doet hij opnieuw aan de kiosk met behulp van zijn persoonlijke code of de elektronische identiteitskaart.

Herbruikbare badges – al dan niet met toegangscontrole – worden bij vertrek gedeponeerd aan de kiosk en geregistreerd. Om de teruggave van badges te optimaliseren kan dit gekoppeld worden aan een positief of negatief beloningssysteem. Denk hierbij aan het afleveren van een gratis parkeerticket indien de badge correct gedeponeerd werd of het versturen van een waarschuwingsmail naar de bezoeker of blokkeren van volgend bezoek indien de badge niet rechtmatig werd terugbezorgd.

Administratiepersoneel
Dokter
Documenten
Scan

Kiosk

Multifunctionele kiosk

Het scherm en de kiosk zelf zijn volledig personaliseerbaar naar de look & feel van de zorginstelling. Daarnaast is de kiosk ergonomisch gebouwd opdat deze ook makkelijk toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

myRegistration beheert alle verwachte en geregistreerde aanmeldingen en check-outs. Ook wie het nalaat om zich af te melden of afgeleverde badges terug te bezorgen wordt geregistreerd en traceerbaar. Met myRegistration heb je in een mum van tijd een overzichtelijk rapport.

Bij levering voorziet Axians de nodige tijd voor een opleiding. Concreet houdt dit in dat we de klant betrekken bij de installatie en configuratie van de kiosk en het beheer van de kiosk flow.

Dokter
Patiënt
Documenten
Volgnummer

Voordelen externe medewerker

  • Geen wachttijden
  • Volledig autonoom inschrijvingsproces
  • Op de hoogte van de richtlijnen
  • Nodige documenten meteen bij de hand

Voordelen zorginstelling

  • Interne medewerkers worden minimaal belast
  • Geen wachttijden
  • Nauwgezette rapportering