Online
portaal

Online afspraken maken en eigen dossiers beheren

Met het patiëntenportaal van myHealthbox meldt de patiënt zich online aan met behulp van zijn eID of logingegevens. Hij maakt zelf afspraken binnen het ziekenhuis, beheert gegevens in het persoonlijk dossier, vult formulieren in en raadpleegt de documenten die voor hem klaar staan. De patiënt heeft alles bij de hand voor een vlotte en veilige administratie.

Het huisartsenportaal maakt het voor de huisarts mogelijk om voor zijn patiënten in het ziekenhuis afspraken vast te leggen en zijn gegevens met betrekking tot zijn huisartsenpraktijk up-to-date te houden.

Dokter
Patiënt
Agenda
Profiel
Documenten
Identiteitskaart

Inschrijvings-
kiosk

Inschrijven zonder wachten

Voortaan meldt de patiënt zich bij aankomst in het ziekenhuis zelf aan voor zijn afspraken die dag. De kiosken in de inkomhal zijn zo ontworpen dat aan de hand van de elektronische identiteitskaart van de patiënt enerzijds, en integratie met ziekenhuisadministratiesystemen anderzijds, alle patiëntgegevens worden geverifieerd, de inschrijving voor de afspraken wordt geregistreerd en de bijhorende documenten en etiketten worden geleverd.

Deze basiseigenschappen van de kiosk kunnen geïntegreerd worden met onder andere wachtrijbeheersystemen en parkeerticketsystemen, of uitgebreid worden met andere modules, zoals myBudget om factuursimulaties te maken en myRegistration om externen in het ziekenhuis te lokaliseren.

Patiënt
Identiteitskaart
Scan
Print
Parking

Wachtrijbeheer-
systeem

Transparantie van wachttijd

Naast patiëntgegevens beheren en inschrijvingen voltooien, biedt de kiosk ook de mogelijkheid om een wachtrijbeheersysteem te integreren. Elke patiënt ontvangt bij aanmelding een volgnummer. Een aangepast en duidelijk beeldscherm in de wachtkamer roept de patiënt op. Dit proces verloopt niet alleen efficiënt, maar levert ook een schat aan interessante informatie op voor het management.

 

 

Administratiepersoneel
Patiënt
Volgnummer
Beeldscherm

Patiënten-
tracking

Keep on track met de patiënt

Patiëntentracking zorgt ervoor dat de patiënt de juiste route volgt, zich op de plaats van afspraak aanmeldt of gelokaliseerd kan worden. Tickets of volgnummers die worden afgeleverd aan de kiosk krijgen een barcode mee. Met deze barcode kan de patiënt aan strategisch opgestelde scanpalen zijn route verifiëren. Bovendien levert patiëntentracking u interessante inzichten op en kunnen de drukste routes in kaart gebracht worden.

Patiënt
Volgnummer
Scan

Voordelen patiënt

 • Eenvoudige procedures
 • Minimale wachttijden
 • Optimale dienstverlening
 • Zicht op persoonlijke gegevens
 • Zelf afspraken maken en opvolgen
 • Online toegang: access from anywhere

Voordelen ziekenhuis

 • Kwalitatieve dienstverlening
 • Efficiënt onthaal
 • Korte wachtrijen
 • Eenvoudig gebruikersbeheer
 • Correcte patiëntgegevens
 • Betere inzichten door rapportage