Kostensimulatie

Anonieme simulatie

De patiënt, een medewerker of een arts kan anoniem een kost simuleren en zo een inschatting maken van de financiële implicaties van een behandeling of ingreep. Terwijl medewerkers dit via een online webtoepassing doen, kunnen patiënten hun prijssimulatie bijvoorbeeld opvragen via een ter beschikking gestelde kiosk, een ander mobile device of online in het patiëntenportaal.

myBudget kan voor de berekening van de kosten zo nodig rekening houden met de verzekeringsstatus en het gewenst kamertype. Op deze manier wordt de uiteindelijke factuur zo precies mogelijk gesimuleerd. Met één klik mailt de patiënt de simulatie naar zichzelf door,  zodat hij over alle gegevens beschikt.

Administratiepersoneel
Dokter
Patiënt
Profiel
Documenten
Beeldscherm

Invoer data

Gemakkelijk up-to-date houden

Net als in iedere markt evolueren ook in de gezondheidszorg de kosten. De beheerders kunnen in myBudget de kosten van nieuwe behandelingen of ingrepen snel bijwerken, afzonderlijk of in bulk. Op deze manier kan men met een minimum aan effort inspelen op de informatieplicht en de kostprijzendatabank doelgericht up-to-date houden, verder uitbouwen en verfijnen.

De myBudget-oplossing is volledig aangepast aan de look & feel van de zorginstelling.

Administratiepersoneel
Documenten
Beeldscherm

Rapportering

Gedetailleerde analyse

De toepassing voorziet de mogelijkheid om data op te vragen over het gebruik van de simulator. Op deze manier verkrijgt de zorginstelling inzicht in welke kostenramingen meest opgevraagd worden of welke kostenramingen patiënten interesseren, maar nog niet aangeboden worden. Dankzij de rapportage krijgt men een totaalbeeld dat handig kan zijn als uitvalsbasis voor verdere analyse.

Profiel
Volgnummer
Beeldscherm
Print

Voordelen patiënt

  • Transparante kosten
  • Optimale en snelle dienstverlening
  • Gebruiksvriendelijk

Voordelen zorginstelling

  • Tijdsbesparend
  • Transparante dienstverlening
  • Voldoen aan de wetgeving
  • Gepersonaliseerde ‘look & feel’